โรงเรียนกศน.ตำบลบางกุ้ง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบางกุ้ง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บางกุ้ง
เขต/อำเภอ ห้วยยอด
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://trang.nfe.go.th/bangkung/