โรงเรียนกศน.ตำบลบางดี

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบางดี
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บางดี
เขต/อำเภอ ห้วยยอด
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ add_4813@hotmail.com
เว็บไซต์ http://trang.nfe.go.th/bangdee/