โรงเรียนกศน.ตำบลหนองช้างแล่น

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลหนองช้างแล่น
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล หนองช้างแล่น
เขต/อำเภอ ห้วยยอด
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ kererattanapisut6@gmail.com
เว็บไซต์ http://trang.nfe.go.th/nongchanglan/