โรงเรียนกศน.ตำบลห้วยยอด

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลห้วยยอด
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ห้วยยอด
เขต/อำเภอ ห้วยยอด
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ rostcom@hotmail.com
เว็บไซต์ http://trang.nfe.go.th/huayyod/