โรงเรียนกศน.ตำบลนาเมืองเพชร

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลนาเมืองเพชร
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล นาเมืองเพชร
เขต/อำเภอ สิเกา
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ -
เว็บไซต์ trang.nfe.go.th/namurngpet