โรงเรียนกศน.ตำบลไม้ฝาด

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลไม้ฝาด
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ไม้ฝาด
เขต/อำเภอ สิเกา
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://trang.nfe.go.th/maifad/