โรงเรียนกศน.ตำบลกะลาเส

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลกะลาเส
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล กะลาเส
เขต/อำเภอ สิเกา
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ ball1859@gmail.com
เว็บไซต์ trang.nfe.go.th/kalasae