โรงเรียนกศน.ตำบลเขาไม้แก้ว

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เขาไม้แก้ว
เขต/อำเภอ สิเกา
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ manee-see@hotmail.com
เว็บไซต์ trang.nfe.go.th/kaomaikaew/