โรงเรียนกศน.ตำบลบ่อหิน

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบ่อหิน
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บ่อหิน
เขต/อำเภอ สิเกา
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ kumtorn_001@hotmil.com
เว็บไซต์ -