โรงเรียนกศน.ตำบลสุโสะ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลสุโสะ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล สุโสะ
เขต/อำเภอ ปะเหลียน
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -