โรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ชื่อโรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประเภทโรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษา
แขวง/ตำบล ท่าตะเภา
เขต/อำเภอ เมืองชุมพร
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ Cpvc.ac@gmail.Com
เว็บไซต์ www.cpvc.ac.th