โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านนา

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบ้านนา
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บ้านนา
เขต/อำเภอ ปะเหลียน
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -