โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งค่าย

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลทุ่งค่าย
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ทุ่งค่าย
เขต/อำเภอ ย่านตาขาว
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://trang.nfe.go.th/tungkai/