โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งกระบือ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลทุ่งกระบือ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ทุ่งกระบือ
เขต/อำเภอ ย่านตาขาว
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ 92140
เว็บไซต์ http://trang.nfe.go.th/tungkraber/