โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคชุมพร

ชื่อโรงเรียน วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประเภทโรงเรียน วิทยาลัยเทคนิค
แขวง/ตำบล นาชะอัง
เขต/อำเภอ เมืองชุมพร
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ technicalcp01@Gmail.com
เว็บไซต์ www.cptc.ac.th