โรงเรียนกศน.ตำบลนาชุมเห็ด

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลนาชุมเห็ด
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล นาชุมเห็ด
เขต/อำเภอ ย่านตาขาว
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://trang.nfe.go.th/nachumhed/