โรงเรียนกศน.ตำบลย่านตาขาว

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลย่านตาขาว
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ย่านตาขาว
เขต/อำเภอ ย่านตาขาว
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://trang.nfe.go.th/yantakoa/