โรงเรียนกศน.ตำบลเกาะลิบง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเกาะลิบง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เกาะลิบง
เขต/อำเภอ กันตัง
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ siri_2557@ hotmail.com
เว็บไซต์ http://trang.nfe.go.th/kohlibong/