โรงเรียนกศน.ตำบลบางสัก

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบางสัก
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บางสัก
เขต/อำเภอ กันตัง
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ darawn2552@hotmail.com
เว็บไซต์ http://trang.nfe.go.th/bangsak/