โรงเรียนกศน.ตำบลบ่อน้ำร้อน

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบ่อน้ำร้อน
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บ่อน้ำร้อน
เขต/อำเภอ กันตัง
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ khrupan4569@hotmail.com
เว็บไซต์ http://trang.nfe.go.th/bonumron/