โรงเรียนกศน.ตำบลย่านซื่อ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลย่านซื่อ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ย่านซื่อ
เขต/อำเภอ กันตัง
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ S_tawat_20@hotmil.com
เว็บไซต์ http://trang.nfe.go.th/yansur/