โรงเรียนกศน.ตำบลคลองลุ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลคลองลุ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล คลองลุ
เขต/อำเภอ กันตัง
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ paya_010@hotmail.com
เว็บไซต์ http://trang.nfe.go.th/klonglu/