โรงเรียนกศน.ตำบลโคกยาง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลโคกยาง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล โคกยาง
เขต/อำเภอ กันตัง
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ chooinn2512@gmail.com
เว็บไซต์ http://trang.nfe.go.th/kokyang/