โรงเรียนกศน.ตำบลกันตังใต้

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลกันตังใต้
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล กันตังใต้
เขต/อำเภอ กันตัง
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -