โรงเรียนกศน.ตำบลวังวน

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลวังวน
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล วังวน
เขต/อำเภอ กันตัง
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ rungsayang@hotmail.com
เว็บไซต์ http://trang.nfe.go.th/wangwon/