โรงเรียนกศน.ตำบลบางเป้า

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบางเป้า
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บางเป้า
เขต/อำเภอ กันตัง
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ pat_pam_106@hotmail.com
เว็บไซต์ http://trang.nfe.go.th/bangpao/