โรงเรียนกศน.ตำบลบางหมาก

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบางหมาก
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บางหมาก
เขต/อำเภอ กันตัง
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ ko_bang@hotmail.com
เว็บไซต์ http://trang.nfe.go.th/bangmak/