โรงเรียนกศน.ตำบลควนธานี

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลควนธานี
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ควนธานี
เขต/อำเภอ กันตัง
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ wanwimol@hotmail.co.th
เว็บไซต์ http://trang.nfe.go.th/kuantanee/