โรงเรียนกศน.ตำบลกันตัง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลกันตัง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล กันตัง
เขต/อำเภอ กันตัง
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://trang.nfe.go.th/kantang/