โรงเรียนกศน.ตำบลนาท่ามใต้

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลนาท่ามใต้
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล นาท่ามใต้
เขต/อำเภอ เมืองตรัง
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ pongpat@trang.nfe.go.th
เว็บไซต์ http://trang.nfe.go.th/natamtai