โรงเรียนกศน.ตำบลนาท่ามเหนือ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลนาท่ามเหนือ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล นาท่ามเหนือ
เขต/อำเภอ เมืองตรัง
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ amnat@trang.nfe.go.th
เว็บไซต์ http://trang.nfe.go.th/natamnur/