โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านโพธิ์

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบ้านโพธิ์
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บ้านโพธิ์
เขต/อำเภอ เมืองตรัง
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ supannee@trang.nfe.go.th
เว็บไซต์ http://trang.nfe.go.th/banpho/