โรงเรียนกศน.ตำบลนาตาล่วง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลนาตาล่วง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล นาตาล่วง
เขต/อำเภอ เมืองตรัง
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ pichai@trang.nfe.go.th
เว็บไซต์ http://trang.nfe.go.th/nataluang