โรงเรียนกศน.ตำบลหนองตรุด

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลหนองตรุด
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล หนองตรุด
เขต/อำเภอ เมืองตรัง
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ sanyalux@trang.nfe.go.th
เว็บไซต์ http://trang.nfe.go.th/nongtrud