โรงเรียนกศน.ตำบลโคกหล่อ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลโคกหล่อ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล โคกหล่อ
เขต/อำเภอ เมืองตรัง
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ chanatip@trang.nfe.go.th
เว็บไซต์ http://trang.nfe.go.th/khoklo/