โรงเรียนกศน.ตำบลบางรัก

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบางรัก
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บางรัก
เขต/อำเภอ เมืองตรัง
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ sunisa@trang.nfe.go.th
เว็บไซต์ http://trang.nfe.go.th/bangrak