โรงเรียนกศน.ตำบลนาโยงใต้

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลนาโยงใต้
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล นาโยงใต้
เขต/อำเภอ เมืองตรัง
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ supawan@trang.nfe.go.th
เว็บไซต์ http://trang.nfe.go.th/nayongtai