โรงเรียนกศน.ตำบลนาบินหลา

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลนาบินหลา
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล นาบินหลา
เขต/อำเภอ เมืองตรัง
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ arree@trang.nfe.go.th
เว็บไซต์ http://trang.nfe.go.th/nabinla/