โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านควน

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบ้านควน
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บ้านควน
เขต/อำเภอ เมืองตรัง
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ supattra@trang.nfe.go.th
เว็บไซต์ http://trang.nfe.go.th/bankuan/