โรงเรียนกศน.ตำบลทับเที่ยง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลทับเที่ยง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ทับเที่ยง
เขต/อำเภอ เมืองตรัง
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ wichan@trang.nfe.go.th
เว็บไซต์ http://trang.nfe.go.th/thapthiang