โรงเรียนกศน.ตำบลช่องไม้แก้ว

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลช่องไม้แก้ว
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ช่องไม้แก้ว
เขต/อำเภอ ทุ่งตะโก
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ iisuriyaii9@gmail.com
เว็บไซต์ -