โรงเรียนกศน.ตำบลตะโก

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลตะโก
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ตะโก
เขต/อำเภอ ทุ่งตะโก
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ ppfc.thawat@hotmail.com
เว็บไซต์ -