โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งตะไคร

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลทุ่งตะไคร
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ทุ่งตะไคร
เขต/อำเภอ ทุ่งตะโก
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ gib1917@gmail.com
เว็บไซต์ -