โรงเรียนกศน.ตำบลปากตะโก

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลปากตะโก
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ปากตะโก
เขต/อำเภอ ทุ่งตะโก
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ Jiraporn2987@gmail.com
เว็บไซต์ -