โรงเรียนกศน.ตำบลเขาทะลุ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเขาทะลุ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เขาทะลุ
เขต/อำเภอ สวี
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ eyodba@gmail.com
เว็บไซต์ -