โรงเรียนกศน.ตำบลนาสัก

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลนาสัก
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล นาสัก
เขต/อำเภอ สวี
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -