โรงเรียนกศน.ตำบลวิสัยใต้

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลวิสัยใต้
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล วิสัยใต้
เขต/อำเภอ สวี
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -