โรงเรียนกศน.ตำบลครน

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลครน
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ครน
เขต/อำเภอ สวี
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ suvipa2556@hotmail.com
เว็บไซต์ -