โรงเรียนกศน.ตำบลด่านสวี

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลด่านสวี
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ด่านสวี
เขต/อำเภอ สวี
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ jirawan_Gip@hotmail.com
เว็บไซต์ -