โรงเรียนกศน.ตำบลสวี

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลสวี
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล สวี
เขต/อำเภอ สวี
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ cobra24365@hotmail.com
เว็บไซต์ -